0886727587 / 0893493296 / 043158458pcplus.bginfo@pcplus.bgKонтактиnastech.bg
Изчисти филтрите

Гаранция

 

При доставка на стоката, потребителят получава гаранционна карта за закупената от него стока, която включва подробна информация за гаранционния срок и сервиза.
Гаранционният срок започва да тече от датата на покупко-продажбата и е съгласно гаранционната карта, придружаваща изделието.
Гаранционното обслужване се извършва в сервиза на Пи Си Плюс БГ ООД при представяне на гаранционната карта и касов бон, или в сервиза посочен в гаранционната карта, придружаваща изделието. Транспортните разходи са за сметка на купувача.

 

Гаранцията може да не важи за определени компоненти на стоката, които са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя на продукта. С намален гаранционен срок могат да бъдат акумулаторни батерии, външни адаптери за захранване, дистанционни, слушалки, памет карти, кабели, панели и други компоненти и аксесоари.
Консумативите (мастила, мастилници, глави за мастилено-струйни принтери, тонери и барабани за лазерни принтери и копири, оптични носители и др.) нямат гаранция.
Гаранцията не важи за софтуер, инсталирани драйвери, настройки, данните на клиента в повредените устройства.
При гаранционна замяна на компонент, гаранционния срок на новия модул продължава гаранцията на заменения, като срокът на гаранцията се удължава със срока на ремонта.
Пи Си Плюс БГ ООД не носи отговорност за грешно направена диагностика или поръчана част, при не предоставяне на компютърната техника за диагностика преди поръчване на части.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
-   Когато не се представят гаранционни документи или има несъответствие между посочените данни в гаранционната карта с тези на стоката или гаранционните документи са преправяни.
-    Когато серийния номер (S/N или IMEI) липсва или е нечетлив или когато етикетът на производителя или гаранционният стикер липсват или са изтрити.
-    Когато продуктът е експлоатиран неправилно или не по предназначение, в противоречие с инструкциите и гаранционните условия на производителя в гаранционната карта или съпътстващата продукта документация.
-   Когато стоката е отваряна или разглобявана, правени са неоторизирани опити за ремонт или за промяна на конструкцията или конфигурацията, извършвани са механични или софтуерни интервенции, използвани са некачествени и/или неоригинални консумативи, носители на данни, аксесоари.
-   Повреди, причинени от неправилна или груба: употреба/транпорт/съхранение/монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности или храна, влияние на химически продукти, излагане на влага, изпарения, пряка слънчева светлина или на крайни температурни условия, корозия, окисление, вибрации, лошо охлаждане, използване на неоригинални зарядни устройства и други неоригинални аксесоари, обърнат поляритет на батерии, токови удари, лошо заземяване, природни бедствия и външни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или телефонна линия, изгорели WAN-портове на рутери, неизправности в ел. мрежа, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунзи и др).  и други, които гаранцията  не покрива и се отстраняват за сметка на клиента.
-   При опит за промяна на схемите, при ползване на некачествени и неоригинални консумативи, при нарушен външен вид, при механични повреди по корпуса, матрицата, счупени клавиши на преносими компютри и др.
-    Гаранцията не се отнася до повреди, причинени от други модули, използвани съвместно с доставената техника.
-  Всички проблеми възникнали от неправилно боравене със софтуера, неправилна инсталация на програми, както и промени в настройките на операционната система и BIOS се отстраняват за сметка на клиента.

При постъпване на продукта за сервиз се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнен от служител и подписан от клиента. Срок за отстраняване на повредата е 30 дни от датата на приемане на продукта в сервиза.

Пи Си Плюс БГ ООД не поема никаква отговорност за проблеми, произлизащи от приложните програми на потребителя. Пи Си Плюс БГ ООД не носи абсолютно никаква отговорност при загуба на информация от некомпетентна работа с приложните програми, заразяване с вируси или повреди причинени от насекоми, гризачи, гръмотевици и форсмажорни обстоятелства или от неспазване на гаранционните условия. Проблеми от подобен характер се отстраняват само срещу допълнетилно заплащане.
Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.
Гаранционните условия важат за територията на Република България.

Конфигуратор

Начини на плащане

econt
Pazaruvaj.comPazaruvaj - Надежден помощник за покупки
close

Поръчай на лизинг